Priser

Priser

Prislista finns att tillgå på kliniken, kom gärna förbi för rådgivning.

Prisexempel: priset för en undersökning hos oss är för närvarande ca 1300:- inklusive röntgenbilder och lättare tandstensborttagning.

Allt annat lämnar vi kostnadsförslag på innan vi påbörjar behandlingen.

Vad just din kostnad blir för olika behandlingar beror på hur mycket högkostnadsskydd du har samt om du har kvar ditt ATB/STB (Allmäna Tandvårdsbidraget/ Särskilda Tandvårdsbidraget).

Välkommen att kontakta oss för mer information och aktuella priser.

Tillbaka