Personuppgiftspolicy

Som vår patient lämnar du personuppgifter till oss. Vi är personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter och deras behandling i enlighet med denna personuppgiftspolicy.

Information om personuppgiftsbehandling

Vi värnar om din personliga integritet. Det är därför viktigt för oss att skydda dina personuppgifter och försäkra oss om att vår behandling av dem sker på ett korrekt och lagligt sätt. 

Vilka uppgifter behandlar vi?

Vi samlar in personuppgifter, såsom exempelvis förnamn, efternamn, postadress, e-postadress, och telefonnummer, när du får tandvård, lämnar betalningsinformation eller på annat sätt lämnar dina personuppgifter till oss till exempel via våra olika kontaktformulär.

Genom att du lämnar dina personuppgifter till oss, så samtycker du till att uppgifterna hanteras och lagras på ett säkert sätt av Tandläkare Noemi Toth som personuppgiftsansvarig.

Alla uppgifter om dig som lagras hos oss är privata och vi lämnar inte ut några kunduppgifter till andra än de partners vi har för betalningsbevakning, i de fall där det är nödvändigt.

Inga personuppgifter delas med eller säljs vidare till tredje part.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi har dina kontaktuppgifter registrerade antingen för att du är kund till oss, eller för att du skickat in vårt kontaktformulär.

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Vi använder även dina personuppgifter för att kommunicera med dig om bokade tider.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Du kan när som helst välja att avsluta din relation med oss genom att meddela oss detta. Vi kommer då endast att lagra dina personuppgifter under den tid det är nödvändigt för att avveckla vår relation, men inte längre än som är tillåtet enligt tillämplig lag.

Ändring av uppgift

Du har rätt att med en skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig vi behandlar och hur vi hanterar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter vi behandlar om dig. Du kan även begära radering av dina uppgifter i vårt system – under förutsättning att uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål de har samlats in och behandlats.

Tillbaka