Vår värdegrund

TROVÄRDIGHET

Vår verksamhet baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi upprätthåller och utvecklar vår kompetens genom kontinuerlig vidareutbildning och samverkan med expertis.

MOTIVATION

Vi erbjuder vård av högsta kvalitet och en strävan att inspirera och motivera våra kunder att ta det extra steg som leder till bättre munhälsa.

DIALOG

Vi uppmuntrar till dialog med våra kunder och strävar efter att få kunden delaktig i ett gemensamt arbete för att åstadkomma bättre munhälsa.

Kontakta oss för att boka tid.


Vi erbjuder:

  • Vuxentandvård
  • Barntandvård (gratis upp till 21 år)
  • Implantatbehandling
  • Estetisk tandvård
  • Fillers och botox i ansiktregionen