Priser

Priser

Priset du betalar för en behandling är beroende av en mängd faktorer.
Vi lämnar alltid kostnadsförslag innan behandlingen påbörjas.

Välkommen att kontakta oss för att få ett kostnadsförslag.


Vi erbjuder:

  • Vuxentandvård
  • Barntandvård (gratis upp till 21 år)
  • Implantatbehandling
  • Estetisk tandvård
  • Fillers och botox i ansiktregionen